Automatiser innberetning til skattedirektoratet

Fortell meg mer om dette!

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt

Firma
Fornavn
Etternavn
E-post
Mobil
Vitari-Barnehag

      • Offentlig og private barnehager og organiserte skolefritidsordninger skal innrapportere foreldre / foresattes kostnader til pass og stell av barn. Med vår løsning skjer dette automatisk, ved at de nødvendige data hentes fra Visma Business eller Visma Global
      • Løsningen oppretter også informasjonsbrevet som sendes til foreldre, som vedlegg til selvangivelsen.