Automatiser innberetning til skattedirektoratet

Fortell meg mer om dette!

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.">
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Vitari på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser ved å sende en e-post til support@vitari.no.

Vitari-Barnehag

      • Offentlig og private barnehager og organiserte skolefritidsordninger skal innrapportere foreldre / foresattes kostnader til pass og stell av barn. Med vår løsning skjer dette automatisk, ved at de nødvendige data hentes fra Visma Business eller Visma Global
      • Løsningen oppretter også informasjonsbrevet som sendes til foreldre, som vedlegg til selvangivelsen.