Torsdag 15. oktober: Logistikk

Velkommen til dag 4 i Vitariuka

I dag har vi fokus på fagområdet «logistikk». Gjennom denne dagen vil du få inngående innsikt i hvilke muligheter som befinner seg innenfor logistikkområdet. Vi gleder oss til å dedikere en hel dag til dette relevante temaet og forhåpentligvis gi deg noen gode råd og nye muligheter innenfor logistikk. Vi ser nærmere på hvordan du kan få oversikt og kontroll, og ikke minst hvordan du kan benytte deg av ulike systemer for å frigjøre tid, så du kan bli enda mer effektiv i ditt logistikkarbeid!

Informasjon om hvert webinar 

Klikk på "+"- tegnet bak hver rad, for å se mer informasjon om hvert webinar. Du melder deg samlet på alle dagens webinarer i tabellen nederst på siden.

Denne sesjonen gir deg overblikk over hvordan du kan sende og motta informasjon fra forsystemer, uavhengig av logistikksystem. Visste du at det finnes integrasjoner for det meste innen logistikksystemene? Vi gir deg innsikt i hvordan du kan skape flyt i logistikkprosessene dine og hvilke muligheter som finnes der ute.

La oss vise deg logistikk i praksis! Hvordan forenkle varemottak og plukking ved bruk av håndscannere. Unngå manuelle registreringer, la systemet jobbe for deg.

Abonnement er den nye måten å selge tjeneste sine på. Selger du varer eller tjenester på avtaler, eller til faste summer på gitt tider? Vi viser deg hvordan Visma.net ERP kan forenkle hverdagen for deg.

Det er uante muligheter med å tilpasse skjermbilder i Visma Business. Er det en tabell du ønsker eller felter? Vi viser deg hvordan.

Vi går gjennom lageravstemming, tilgjengelighet, prishierarki, autoplaner og tidsstyring i Visma.net Logistics.

Visma Business kan jobbe for deg! Tidsstyrteoppgaver er ganske nytt. Ved å utnytte tidsstyrte prosesser kan du spare mye tid på klikk i Visma Business. La oss vise deg mulighetene

Bli kjent med mulighetene ved å utnytte pris- og rabattmatrisen i Visma Global. Ved å bygge strukturen rundt deres priser og evt rabatter sparer dere tid og sikrer korrekt pris til korrekt kunde.

For å holde kontroll på lageret ditt er det viktig med lagertelling, men også hvordan korrigeringene blir gjennomført. Vi ser på korrigering ved negativt varepari, men også mulighetene ved å leveringsdato.

Fakturerer du det samme beløpet til kunder med jevne mellomrom? Kjenner du til mulighetene modulen avtaleordre har? Vi viser deg hvordan avtaleordre sparer deg for mye tid.

Vi ser på muligheter ved bruk av pris og rabattmatrisen, overvåkingspunkt, delbar lenke og epost oppsett.

Ved å utnytte mulighetene i Visma.net Autoinvoice til distribusjon av utgående fakturaer sparer du mye tid. Tjenesten sender fakturaen i det formatet kunden ønsker, og du er med på å sette fart på elektroniske fakturaer.